Βιομηχανία

Βιομηχανία

Η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας και αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και πλήρη τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αυτοματισμού, των υποσυστημάτων χαμηλής και μέσης τάσης, σε νέες ή υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες.

Ένα σύστημα αυτοματισμού μπορεί να ελέγχει πλήρως μια γραμμή παραγωγής. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά υλικού, τη ζύγιση, τη δοσομέτρηση, εκτέλεση συνταγών, CIP, μύλους και αναδευτήρες, τη συσκευασία κ.α.

Αναλαμβάνουμε τον εκσυγχρονισμό μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, αντικαθιστώντας τα συστήματα συμβατικού αυτοματισμού που διαθέτουν, με σύγχρονα.

Με τη χρήση συστημάτων ελέγχου συνθηκών λειτουργίας (Condition Μonitoring) μπορούν να προλαμβάνονται βλάβες που οδηγούν σε διακοπή της παραγωγής.

Η διασύνδεση επιμέρους συστημάτων, η εποπτεία και ο έλεγχος μιας ολόκληρης βιομηχανικής μονάδας πραγματοποιούνται με την εγκατάσταση κεντρικού συστήματος SCADA. Το κεντρικό σύστημα εκτός από το ότι δίνει μια συνολική εικόνα της λειτουργίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης.

Επίσης, είναι δυνατή η διασύνδεση πολλών ξεχωριστών εγκαταστάσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και η απομακρυσμένη επιτήρησή τους.

Ο τομέας της ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων είναι επίσης πολύ σημαντικός. Και σε αυτόν μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, όπως επιτήρηση χώρων, ανίχνευση διαρροών- αναθυμιάσεων, πυρανίχνευση, αυτόματη κατάσβεση κ.α.


Ενδεικτικά, μερικοί κλάδοι της βιομηχανίας όπου παρέχουμε τις υπηρεσίες μας είναι:

  • Βιομηχανία τροφίμων (γαλακτοβιομηχανία, αρτοποιία κ.λπ.)

  • Ζυθοποιία, παραγωγή χυμών και αναψυκτικών, εμφιάλωση ύδατος

  • Τσιμεντοβιομηχανία

  • Μεταλλουργία (χυτήρια, έλαστρα κ.λπ.)

  • Χαρτοβιομηχανία

  • Χημική βιομηχανία