Υποδομές
Υποδομές

Χάρη στο μεγάλο βαθμό κατάρτισης, εξειδίκευσης και εμπειρίας των στελεχών της, η Machinor πρωτοπορεί στη μελέτη, το σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την πλήρη τεχνική υποστήριξη πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης και συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως:

  • Αεροδρόμια (τηλεχειρισμός- τηλεέλεγχος φωτοσήμανσης, επιτήρηση υποσταθμών, παραλαβή – αποθήκευση- διάθεση αεροπορικού καυσίμου κοκ)
  • Λιμάνια
  • Δημοτικός φωτισμός
  • Σήραγγες (αυτόματος έλεγχος φωτισμού κι εξαερισμού, σηματοδότησης, πυρανίχνευσης, επιτήρηση διερχομένων οχημάτων, μετρήσεις ταχύτητας και ποιότητας αέρα κ.λπ.)