Κτιριακός αυτοματισμός


Κτιριακός Αυτοματισμός

Η εταιρεία αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση «έξυπνων» κτιρίων με την εφαρμογή συστημάτων κτιριακών αυτοματισμών.


Ειδικότερα προσφέρει:
  • Συστήματα αυτόματου ελέγχου θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης, φωτισμού, ανελκυστήρων
  • Συστήματα αυτοματισμού για τον έλεγχο της λειτουργίας συσκευών ή ειδικών κτιριακών χώρων
  • Εφαρμογές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
  • Συστήματα αυτοματισμού γραφείου και επικοινωνιών
  • Συστήματα διαχείρισης νερού (πισίνες, αυτόματη άρδευση κήπων και περιβάλλοντος χώρου)
  • Συστήματα ασφαλείας (επιτήρηση, συναγερμοί, καταγραφή, πυρανίχνευση, αυτόματη κατάσβεση)
  • Ολοκλήρωση (Systems Integration) όλων των πιο πάνω αναφερόμενων υποσυστημάτων σε μια ενιαία λειτουργική ενότητα