Κλάδος Πετρελαίου


Κλάδος Πετρελαίου

Χάρη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της, η Machinor είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη του κλάδου των πετρελαιοειδών, από τη φάση της παραγωγής μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος. Αυτό γίνεται με τη μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την πλήρη τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αυτοματισμού, καθώς και των υποσυστημάτων μέσης και χαμηλής τάσης.

Υψίστης σημασίας στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών είναι το θέμα της ασφάλειας. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, όπως επιτήρηση χώρων, ανίχνευση διαρροών- αναθυμιάσεων, πυρανίχνευση, αυτόματη κατάσβεση.Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε έργα σε εγκαταστάσεις όπως:
 
  • Διυλιστήρια
  • Αγωγούς μεταφοράς καυσίμου
  • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
  • Σταθμούς φόρτωσης
  • Υπόγεια δίκτυα ανεφοδιασμού (πχ αεροδρόμια)