Πιστοποιήσεις


Πιστοποιήσεις
H Machinor A.E. διαθέτει πιστοποιήσεις από τους πλέον σημαντικούς και αξιόπιστους φορείς. Αυτό εγγυάται την άριστη τεχνογνωσία και την αρτιότητα στην εκτέλευση όλων των εφαρμογών που αναλαμβάνει.

: Πιστοποιητικό Siemens Solution Partner

: Πιστοποιητικό Helmholz

: Πιστοποιητικό ACS

: ISO 9001 – Machinor S.A.