Οι Αξίες μας

aksies1
Οι Αξίες μας

Η Machinor Α.Ε. από την ίδρυσή της λειτουργεί βάσει ενός συνόλου αξιών οι οποίες την κάνουν να ξεχωρίζει στον κλάδο.

 

  • Πελατοκεντρική προσέγγιση
  • Τεχνική υπεροχή
  • Αιχμή της τεχνολογίας
  • Αειφόρος τεχνική ανάπτυξη
  • Συνεχής κατάρτιση
  • Αφομοίωση νέων τεχνολογιών και προϊόντων
  • Επιμέλεια / Προσοχή στη λεπτομέρεια. Το έργο μας τελειώνει με την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη
  • Επένδυση στο έμψυχο δυναμικό μας
  • Περιβάλλον ανάπτυξης για τους συνεργάτες μας