Ολοκλήρωση (Integration) συστημάτων αυτοματισμού

Ολοκλήρωση (Integration) συστημάτων αυτοματισμού

Ενσωμάτωση επιμέρους συστημάτων αυτοματισμού σε ενιαίο περιβάλλον με κεντρικό σύστημα εποπτείας και ελέγχου. Υποσυστήματα των μεγαλύτερων επώνυμων κατασκευαστών (Siemens, ABB, Schneider, E+H, OMRONκ.α.) ενώνονται μέσω δικτύωσης και συνθέτουν ένα ενιαίο σύστημα σε μια εγκατάσταση.