Εκπαίδευση

Εκπαίδευση
Πέραν της εκπαίδευσης του προσωπικού σε κάθε έργο που παραδίδουμε, αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση σεμιναρίων για τεχνικούς κάθε βαθμίδας και παρέχουμε βαθύτερες γνώσεις που τους βοηθούν στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των συστημάτων αυτοματισμού, καθώς και στον εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία μιας εγκατάστασης. Σε κάθε συμμετέχοντα διατίθεται και το βιβλίο «Aυτοματισμός με Simatic S7».

 

Η εταιρεία μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (υπολογιστές, PLCs, SCADA) συνδεδεμένο σε πραγματικές συνθήκες (πίνακα αυτοματισμού), όπως ακριβώς θα τα συναντήσουν οι εκπαιδευόμενοι του σεμιναρίου στις δικές τους εγκαταστάσεις.

Η εκπαίδευση γίνεται από έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας με πολυετή διδακτική εμπειρία. Είναι δυνατή η εκπαίδευση σε εφαρμογές που είναι εν λειτουργία στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

 

Δεδομένου ότι στα περισσότερα συστήματα αυτοματισμού υπάρχουν εγκατεστημένα PLC διαφόρων κατασκευαστών, η γνώση μας στα PLC των περισσότερων εξ αυτών (Siemens, Schneider, Mitsubishi κλπ.) μας δίνει την δυνατότητα  να συμβουλεύσουμε και να καθοδηγήσουμε τους εκπαιδευόμενους για θέματα integration στα δικά τους συστήματα.