Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη

Προσφέρουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη σε κάθε επίπεδο:

  • Συμβουλευτικό/ Σχεδιασμός
  • Συμβάσεις συντήρησης
  • Προμήθεια ανταλλακτικών

Ολοκλήρωση (Integration) συστημάτων αυτοματισμού

Ενσωμάτωση επιμέρους συστημάτων αυτοματισμού σε ενιαίο περιβάλλον με κεντρικό σύστημα εποπτείας και ελέγχου.

Άρση Βλαβών

Εντοπισμός των υποκειμένων αιτίων και άρση βλαβών με κατάλληλα και πιστοποιημένα εργαλεία software και hardware επώνυμων κατασκευαστών.
On-line υποστήριξη

Απομακρυσμένη εποπτεία, διάγνωση και σε ορισμένες περιπτώσεις άρση βλαβών με την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού σε επιμέρους μηχανήματα ή στο σύνολο της.

Εκπαίδευση

Πέραν της εκπαίδευσης του προσωπικού σε κάθε έργο που παραδίδουμε, αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση  σεμιναρίων για τεχνικούς κάθε βαθμίδας.