Συστήματα εποπτείας και χειρισμών (HMI / SCADA)

Συστήματα εποπτείας και χειρισμών (HMI / SCADA)
  • Λογισμικό απεικόνισης και χειρισμών (SCADA)

  • Υλοποίηση Θερμής εφεδρείας (Redundancy)
  • Υλοποίηση Client / Server

  • Υλοποίηση πρόσβασης, απεικόνισης και χειρισμών μέσω Internet (WEB Client)

  • Ειδικά πρόσθετα λογισμικά για ειδικές εφαρμογές (Διαχείριση ενέργειας, Συντήρηση εξοπλισμού)

  • Σταθερές ή φορητές συσκευές απεικόνισης και χειρισμών αφής ή με πλήκτρα (Operator panels)

  • Βιομηχανικοί υπολογιστές (Industrial PC)