Συστήματα αυτοματισμού (PLC)

Συστήματα αυτοματισμού (PLC)
  • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

  • Αυτοματισμοί βασιζόμενοι σε υπολογιστές (PC based Automation)

  • Συστήματα αποκεντρωμένου ελέγχου (Remote I/O systems)

  • Συστήματα αυτοματισμού ειδικών εφαρμογών (Multiprocessing)

  • Ειδικά λογισμικά (Προγραμματισμού / Διαγνωστικών / Τεχνολογικά)

  • Βιομηχανικές συσκευές προγραμματισμού των συστημάτων αυτοματισμού