Επεξεργασία νερού και λυματων

Επεξεργασία νερού και λυμάτων
Η εταιρία διαθέτει μια πλήρη γκάμα με τα πλέον σύγχρονα συστήματα για κάθε στάδιο της επεξεργασίας νερού και λυμάτων.  
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την επιτήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών (pH, χλώριο, θολότητα κ.λπ.) σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού καθώς και για τον εντοπισμό διαρροών σε αυτά. Όλες οι λύσεις μας είναι σε θέση να ενταχθούν σε κεντρικά συστήματα συλλογής και απεικόνισης δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση απόκριση και έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών.

Επιπρόσθετα διαθέτουμε πρωτοποριακές λύσεις για την παραγωγή υποχλωριώδους νατρίου πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση και ανεξαρτησία από τρίτους προμηθευτές.  
Για το δύσκολο και εξειδικευμένο τμήμα της απόσμισης λυμάτων διαθέτουμε ολοκληρωμένα συστήματα, ικανά να ανταπεξέλθουν στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές, με εγγύηση για την αποτελεσματικότητα της λύσης.