Ναυτιλία

Ναυτιλία

Η Machinor έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες τις ναυτιλίας με τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και πλήρη τεχνική υποστήριξη συστημάτων αυτοματισμού και υποσυστημάτων μέσης και χαμηλής τάσης, τόσο στις χερσαίες εγκαταστάσεις (ναυπηγεία, λιμάνια, γραφεία) όσο και πάνω στο πλοίο.

Επιπλέον, με τη χρήση Συστημάτων Ελέγχου Συνθηκών Λειτουργίας (Condition Monitoring) μπορούν να επιτηρούνται συνεχώς οι αντλίες και να προλαμβάνονται βλάβες που θα οδηγούσαν σε διακοπές λειτουργίας του δικτύου.


Ενδεικτικές εφαρμογές:
  • Πλωτές δεξαμενές, γερανογέφυρες ναυπηγείων
  • Ασφαλιστικά κινητήρων πλοίων, μετρήσεις κραδασμών (Condition Monitoring)
  • Συγχρονισμός – παραλληλισμός γεννητριών
  • Επεξεργασία νερού / λυμάτων
  • Επιτήρηση θυρών / αμπαριών
  • Πυρανίχνευση – πυρασφάλεια
  • Εξοικονόμηση ενέργειας / καυσίμων
  • Τηλεχειρισμός εξοπλισμού
  • Τηλεεποπτεία στόλου