Κτιριακός αυτοματισμός

Κτιριακός Αυτοματισμός

Η εταιρεία αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση «έξυπνων» κτιρίων με την εφαρμογή συστημάτων κτιριακών αυτοματισμών.Ειδικότερα προσφέρει:
  • Συστήματα αυτόματου ελέγχου θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης, φωτισμού, ανελκυστήρων

  • Συστήματα αυτοματισμού για τον έλεγχο της λειτουργίας συσκευών ή ειδικών κτιριακών χώρων

  • Εφαρμογές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

  • Συστήματα αυτοματισμού γραφείου και επικοινωνιών

  • Συστήματα διαχείρισης νερού (πισίνες, αυτόματη άρδευση κήπων και περιβάλλοντος χώρου)

  • Συστήματα ασφαλείας (επιτήρηση, συναγερμοί, καταγραφή, πυρανίχνευση, αυτόματη κατάσβεση)

  • Ολοκλήρωση (Systems Integration) όλων των πιο πάνω αναφερόμενων υποσυστημάτων σε μια ενιαία λειτουργική ενότητα