Έργα

Ύδρευση – Αποχέτευση

Η Εταιρεία μας υλοποιεί υπερσύγχρονα συστήματα Τηλεμετρίας και Αυτοματισμού με τα οποία εξασφαλίζεται η σωστή

Βιομηχανία

Η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας και αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία

Κλάδος Πετρελαίου

Χάρη στην τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της, η Machinor είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη του κλάδου των Πετρελαιοειδών

Ναυτιλία

Η Machinor είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες τις Ναυτιλίας με τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση θέση σε λειτουργία και πλήρη

Ενέργεια

Κυρίαρχο πεδίο στρατηγικής ανάπτυξης της Machinor αποτελεί ο χώρος της Ενέργειας. Με τεράστια εμπειρία στη Διοίκηση και

Υποδομές

Χάρη στο μεγάλο βαθμό κατάρτισης, εξειδίκευσης και εμπειρίας των στελεχών της, η Machinor πρωτοπορεί

Κτιριακός αυτοματισμός

Η εταιρεία αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση “έξυπνων” κτιρίων με την εφαρμογή συστημάτων κτιριακών